شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

صدور مجور واکسن تراریخت برای اسب‌ها

منبع: نیوزیلند هرالد/30 آبان 1387

مجوز استفاده از یک نوع ویروس آبله تراریخت برای اسب‌ها صادر شده است. استفاده از این ویروس به عنوان واکسن تنها در صورتی مجاز شناخته شده که آنفلوانزای اسبی همه‌گیر شود. در صورتی که این واکسن مورد استفاده قرار گیرد، اولین مورد رهاسازی عمدی یک ریزسازواره تراریخت در طبیعت خواهد بود.

اداره ارزیابی مخاطرات محیطی زلاندنو تنها تحت شرایط خاص اجازه استفاده از این واکسن را به اتحادیه اسبدوانی و انجمن بهداشت اسب‌ها داده است. دو انجمن مزبور قصد دارند از این واکسن برای جلوگیری از همه‌گیر شدن احتمالی آنفلوانزای اسبی که سال پیش در استرالیا خسارت فراوانی زد جلوگیری کنند. برآوردها نشان می‌دهند خسارت این بیماری در صورت شیوع 167میلیون دلار است و صنعت پرورش اسب ممکن است تا 400میلیون دلار خسارت ببیند.

اداره ارزیابی مخاطرات همچنین اجازه استفاده از این واکسن را در صورتی که صادرات اسب در کشور مقصد مستلزم واکسینه بودن اسبها باشد مجاز شمرده است.

اداره ایمنی زیستی وزارت کشاورزی و جنگلداری زلاندنو بر استفاده صحیح، نابود کردن ضایعات، و اقدامات ایمنی لازم در صورت نشت آلودگی این واکسن نظارت خواهد کرد.

«آسه‌لا آتاپاتو» مسئول بخش ریزسازواره‌های اداره ارزیابی مخاطرات معتقد است در صورت شیوع آنفلوانزا، مزایای استفاده از این واکسن بیش از معایب آن است.

در عین حال گروه‌های متعددی نسبت به آنچه آن را «مخدوش شدن طبیعت زلاندنو» می‌نامند ابراز نگرانی کرده‌اند. از جمله آنها می‌توان از انجمن مخالفین مهندسی ژنتیک زلاندنو، انجمن دانشمندان مسئول، و انجمن بهداشت خاک. این گروهها با توجه به این که نبود تحقیقات قبلی در مورد اثرات احتمالی آن بر پرندگان و سایر جانوران و همچنین پیامدهای راه یافتن آن به منابع آب، نسبت به گسترش استفاده از این واکسن هشدار دادند

آقای آتاپاتو در پاسخ به این نگرانی توضیح می‌دهد: «این ویروس پس از استفاده از واکسن مدت زیادی زنده نمی‌ماند.»

این ویروس تونایی انتقال به موجود زنده دیگری را ندارد و در طبیعت بیش از نیم ساعت زنده نمی‌ماند. همچنین این ویروس نمی‌تواند در پستانداران و پرندگان (میزبان طبیعی این ویروس) ایجاد بیماری کند.

اتحادیه اسبدوانی و انجمن بهداشت اسب، هزینه نابودی این بیماری در استرالیا (در صورت شیوع) را 400 میلیون دلار اعلام کردند که 150میلیون دلار هزینه نابودی عامل بیماری و حدود 217میلیون دلار هزینه درمان اسبهای بیمار بوده است. به گفته آنها در صورت ظهور بیماری، کلیه مسابقات اسبدوانی متوقف شده و جابجایی اسب‌ها در سطح کشور نیز باید ممنوع شود.

مسابقات اسبدوانی سالانه 1.4میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند. در صورت بروز یک وقفه تنها به مدت سه ماه، 300میلیون دلار خسارت ایجاد شده و 18300 شغل تمام وقت در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، که به آن باید خسارت ناشی از توقف صادرات اسب را نیز افزود.


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________