شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

گزارشي از تاثير محصولات تغيير يافته ژنتيكي بر اقتصاد

منبع: BBC

اخيرا گزارشي منتشر شده مبني بر اينكه محصولات تغيير يافته ژنتيكي براي اقتصاد ايالات متحده 8 ميليارد پوند (حدود 12 ميليارد دلار) هزينه داشته است.
برآوردهاي انجمن خاكشناسي حاكي است كه محصولات تغيير يافته ژنتيكي نظير سويا, ذرت, و كلزا 12 ميليارد دلار هزينه هاي مربوط به پرداخت يارانه, پايين ماندن قيمت محصول, از دست دادن صادرات, و برگشت محصول را به ايالات متحده تحميل كرده است.
"بروس كرافورد" سخنگوي محيط زيست حزب ملي اسكاتلند اين گزارش را به "ديناميت زيست محيطي" تشبيه كرد و خواستار به تعويق افتادن آزمايشهاي مزرعه اي اين محصولات در اسكاتلند شد.
ولي همزمان مركز ملي سياستگزاري كشاورزي ايالات متحده طي گزارشي مدعي شد كه شش محصول تغيير يافته ژنتيكي, در سال 2001 به ميزان 973 ميليون دلار درآمد ايجاد كرده.
به گفته اين مركز, توليد مواد غذايي بدون افزايش سطح زير كشت 1.8 ميليون تن افزايش و همزمان مصرف آفتكش ها 21000 تن كاهش داشته است.
كميته بهداشت مجلس اسكاتلند در صدد تحقيق در مورد اثرات مواد تغيير يافته ژنتيكي بر انسانهاست.
"رابين هارپر" نمايند گروه سبزها در مجلس اسكاتلند, با استناد به گزارش انجمن خاكشناسي ميگويد: "اگر اين گزارش ناديده گرفته شود, كشاورزان اسكاتلندي دچار دردسر ميشوند. مسئولين اجرايي بايد به فكر سلامت و خوداتكايي كشاورزي در اسكاتلند باشند و صرفا دنباله رو انگلستان نباشند."
اجازه اجراي آخرين مرحله كشت آزمايشي اين محصولات در مزارع اسكاتلند براي پاييز آتي صادر شده است.
شركت Aventis سرپرستي مزارع آزمايشي در دو ايستگاه تحقيقاتي "داويوت" و "فايف" را به عهده دارد. اين شركت ماه گذشته اذعان كرد كه بذور تغيير يافته ژنتيكي مورد مطالعه آلوده بوده است. (خبر مربوطه)

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments:
Youth is warcraft leveling not a time of life;warcraft leveling it is a wow lvl state of mind; wow power level it is not power leveling amatter of World of warcraft Power Leveling rosy cheeks, red wrath of the lich king power leveling lips and supple knees;WOTLK Power Leveling it is a matter of thewill,wlk Power Leveling a quality of buy aoc gold the imagination,aoc gold a vigor of the emotions; it is thefreshness of the deep springs of life. Youth means a tempera-mental maplestory mesos predominance of courage over timidity, of the appetite formaple story mesos adventure over the love of ease. wow gold This often existsin a man of 60 more than a boy of 20. Nobody grows old merely by anumber of years.
 
Post a Comment

__________________________________________________________________