شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

قاضي عملكرد وزارت كشاورزي را در خصوص محصولات تراريخت محكوم كرد
منبع: رويترز/25 بهمن 1385

ظرف دو ماه گذشته، دادگاههاي ايالات متحده دو حكم بر عليه عملكرد ناقص وزارت كشاورزي ايالات متحده در مورد صدور مجوز براي كشت دو رقم تراريخت صادر كردند. رقمهاي مورد بحث هردو توليد شركت مونسانتو هستند.
"ويل روستوف" وكيل ارشد مركز امنيت غذايي در اين باره گفت: "اين گام محكم ديگري در جهت جلوگيري از رويكرد سهل‌‌انگارانه وزارت كشاورزي نسبت به محصولات تراريخت خطرناك است."
"چارلز براير" قاضي ايالتي شمال كاليفرنيا در سانفرانسيسكو با "تحكم‌آميز" خواندن عملكرد وزارت كشاورزي، اعلام كرد اين وزارت با خودداري از ارزيابي‌هاي كافي از اثرات زيست‌محيطي كشت يونجه تراريخت، قوانين را زير پا گذاشته است.
يونجه تراريخت مقاوم به علفكش "راندآپ Roundup" محصول مونسانتو، به كشاورزان اين امكان را مي‌دهد كه علفكش راندآپ (محصول همين شركت) را در هر زمان عليه علفهاي هرز مزارع يونجه به كار ببرند.
گروهي از كشاورزان، مصرف كنندگان، طرفداران محيط‌زيست، با هدايت مركز امنيت غذايي، شكايتي عليه صدور مجوز كشت يونجه تراريخت به دادگاه تسليم كردند. بر اساس اين شكايت، كشت يونجه تراريخت ممكن است منجر به ظهور "اَبَرعلف‌هرز"ها (علفهاي هرز مقاوم به علفكش) شود، توليد محصولات دامي ارگانيك (عاري از مواد شيميايي) را به مخاطره اندازد، و درآمد صادراتي كشاورزان را - به دليل مخلوط شدن احتمالي يونجه معمولي و تراريخت- كاهش دهد. آنها همچنين مدعي شدند مخلوط شدن كشتهاي يونجه معمولي و تراريخت، در بلند مدت كشاورزان به طور ناخواسته ناگزير از پرداخت حق مالكيت معنوي شركت مونسانتو خواهد كرد.
يونجه گياهي دائمي است كه گرده افشاني آن به كمك حشرات و باد انجام مي‌شود و در كنار ذرت، سويا، و گندم، بالاترين سطح زير كشت را در ايالات متحده داراست.
قاضي براير از طرفين دعوي خواسته است راه‌حل‌هاي پيشنهادي خود را تا 26 فوريه/7 اسفند به وي ارائه كنند. روستوف اعلام كرد به نمايندگي از شاكيان درخواست ممنوعيت فروش بذر و كشت يونجه تراريخت را به دادگاه تسليم خواهد كرد.
مدافعين كشت يونجه تراريخت در اين پرونده عبارت بودند از: "مايك جوهانس" وزير كشاورزي ايالات متحده، "ران ديهاون" مدير سازمان بازرسي سلامت محصولات زراعي و دامي، و "استيو جانسون" مدير سازمان حفاظت محيط زيست.
شركت مونسانتو كه جزو مدافعين پرونده ذكر نشده، يافته‌هاي مربوط به اين پرونده را "غيرقابل‌قبول" خواند. "لوري فيشر" سخنگوي اين شركت اعلام كرد: "مونسانتو تأكيد دارد كه رقم يونجه مزبور خطري براي سلامت انسان و محيط زيست ندارد. بسياري از كشورها از جمله كانادا، بي‌خطر بودن آن را تأييد كرده‌اند. ما در حال بررسي حقوقي وضعيت موجود هستيم."
"راشل ايداچيكو" سخنگوي سازمان بازرسي سلامت محصولات زراعي و دامي نيز اعلام كرد: "ما حفاظت از محيط زيست را امري مهم مي‌دانيم و مقررات مربوط را با جديت اجرا خواهيم كرد."
پرونده يونجه تراريخت پس از آن در دادگاه مطرح شد كه در تاريخ 5 فوريه/16 بهمن قاضي ديگري وزارت كشاورزي را به دليل مشابهي محكوم كرده بود. طبق آن پرونده، وزارت كشاورزي مجوز اجراي آزمايشهاي صحرايي را براي گونه‌اي از چمن "آگروستيس Agrostis" تراريخت صادر كرده بود. چمن مزبور نيز مقاوم به راندآپ و محصول مشترك شركت‌هاي مونسانتو و اسكاتس بود. اين نوع چمن بيشتر در زمينهاي ورزشي، به ويژه زمينهاي گلف كاشته مي‌شود.
"هنري كندي" قاضي ايالتي كلمبيا در مورد آن پرونده اعلام كرد دلايل محكمي وجود دارد كه آزمايشهاي صحرايي چمن تراريخت، بر محيط زيست تأثير قابل ملاحظه‌اي مي‌گذارد. بر اساس حكم آن دادگاه، وزارت كشاورزي ملزم شد آزمايشهاي مزبور را تا انجام مطالعات دقيق‌تر به حال تعليق درآورد. به گفته وي، مطالعات انجام شده، براي تأييد بي‌خطر بودن آزمايشهاي صحرايي كافي نبوده است.


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________