شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

آمريكايي‌ها از وجود مواد غذايي تراريخت در سفره‌شان بي‌خبرند
منبع: نيوساينتيست/25 آذر 1385

با وجودي كه شهروندان ايالات متحده نزديك به يك دهه است كه محصولات غذايي تراريخت مصرف مي‌كنند، بيشترشان از اين موضوع اطلاع ندارند.
طبق نظرسنجيي كه در 15 آذر منتشر شده، تنها 25 درصد آمريكايي‌ها آگاهانه مواد غذايي تراريخت مصرف مي‌كنند، و 60 درصد آنان از وجود اين گروه محصولات در غذايشان بي‌خبرند.
"مايكل فرناندز" از مؤسسه زيست فناوري و صنايع غذايي پيو (مجري اين نظرسنجي) مي‌گويد: "اين مواد مخفيانه وارد بازار نمي‌شود، اما مردم هم توجهي به آن نشان نمي‌دهند." وي معتقد است كه بخشي از كم‌توجهي مردم به اين موضوع به دليل پنهانكاري در ارائه آن به بازار است. به عنوان نمونه، ممكن است روغن سويا يا عصاره ذرت تراريخت جزو مواد تشكيل دهنده شيريني باشد و شيريني برچسب "حاوي مواد تراريخت" نداشته باشد.
اكنون اين سؤال مطرح است كه براي افزايش توجه مردم چه بايد كرد؟ فرناندز يك راه آن را برانگيختن نگراني عمومي مي‌داند. به گفته وي، يافت شدن غير منتظره مواد تراريخت در مواد غذايي صادراتي مي‌تواند نگاهها را به اين سمت متوجه كند.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________