شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

ايمن سازي گاو در برابر جنون گاوي
منبع: تايمز/11 دي 1385

پژوهشگران موفق به توليد گوساله‌هايي شده‌اند كه فاقد پروتئين مسئول بيماري جنون گاوي هستند. اين مورد ثابت مي‌كند با دستكاري ژنتيكي مي‌توان دامها را در برابر اين ضايعه مغزي ايمن ساخت.
گاوهاي تراريخت توليد شده بعد از 20 ماه ظاهري كاملاً طبيعي داشته و نتيجه آزمايشهاي كلينيكي انجام شده بر روي مغز آنها نشان مي‌دهد كه بافت مغز اين گوساله‌ها در برابر ضايعه تحليل رفتگي مغز گاو (موسوم به BSE) ايمن است. با اينكه گوساله‌هاي مزبور بايد براي مدت طولاني‌تري بررسي شوند، يافته‌هاي بدست آمده دانشمندان را نسبت به قابل اعتماد بودن اين روش درماني خوشبين كرده است.
از آنجا كه مصرف گوشت دامهاي مبتلا (حاوي پروتئين بيماريزا) مي‌تواند موجب بروز بيماري مشابه (موسوم به كروتزفلد-جاكوب، با علامت اختصاري vCJD) در انسان شود، اين تحقيق به دليل توليد گوشتي كه انسان را بيمار نمي‌كند ارزشمند است. براي نمونه شركتهاي توليد فراورده‌هاي گوشتي مي‌توانند با اطمينان بيشتري گوشت عاري از بيماري توليد كنند. البته شايان ذكر است كه به دليل ممنوع شدن تغذيه گاو با بقاياي گاوهاي مرده، دامنه گسترش بيماري بسيار محدود شده است. همچنين اين دستاورد مي‌تواند بر مخالفت عامه مردم با محصولات تراريخت چيره شود.
كاربرد مهم ديگر اين يافته مي‌تواند استفاده از گاوهاي تراريخت در صنايع دارويي باشد، مانند توليد سرم گاوي براي كشت واكسن‌ها. در ضمن مي‌توان از گاوهاي تراريخت براي توليد پروتئين‌هاي انساني نيز استفاده كرد؛ مثلاً با توليد شير حاوي ايمونوگلوبولين يا آلبومين، بدون آنكه خطر آلودگي به بيماري وجود داشته باشد.
نتيجه اين پژوهش در مجله Nature Biotechnology منتشر شده است. "يورگن ريخت" سرپرست تيم پژوهشي از مركز ملي بيماري‌هاي دامي ايالات متحده در اين باره مي‌گويد: "گوساله‌هاي فاقد پروتئين بيماري‌زا مي‌توانند منبع مطلوب‌تري براي توليدات با منشأ گاوي مانند شير، ژلاتين، كولاژن، سرم، و پلاسما باشند." پروتئين‌هاي بيماري‌زا هم در گاو و هم در انسان با عملكرد غيرعادي (در اصطلاح، "خميدگي غيرمتعارف") و ايفا نكردن نقش طبيعي خود باعث تخريب بافت مغز مي‌شوند. از آنجايي كه نقش پروتئين سالم شناخته شده نيست، دانشمندان آمريكايي و ژاپني به اين فكر افتادند كه با غيرفعال كردن آن به طور كلي مي‌توان گوساله‌هاي سالم توليد كرد.
ژن مربوط به پروتئين مربوطه از سلول‌هاي بنيادي مورد استفاده براي همسانه‌سازي هشت گاو نر هلشتاين حذف شد. آزمايش‌ها و مقايسه‌هاي اوليه با گاوهاي شاهد، سلامتي آنها را تأييد مي‌كند، هرچند آزمايش‌هاي بيشتري براي تأييد اين مورد لازم است. "ريخت" مي‌گويد: "گوساله‌هاي تراريخت در 20 ماهگي از نظر باليني، فيريولوژيكي، آسيب‌شناختي، و ايمني طبيعي هستند. اين تحقيق مي‌تواند الگويي براي پژوهشهاي مشابه باشد."
طي مدتي كه بحران جنون گاوي ظهور كرد، 4.7ميليون راس گاو نابود شده و خسارتي معادل 1.5ميليارد دلار به صاحبان آنها پرداخت شد.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________