شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

تلاش براي توليد بادام‌زميني تراريخت
منبع: آسوشيتدپرس/2 دي 1385

يك گروه صنعتي، از پژوهش براي توليد بادام‌زميني تراريخت داراي رشد سريع و ارزش غذايي بالاتر حمايت مي‌كند. اين پژوهش توانايي بالقوه توليد بادام‌زميني‌هايي را دارد كه داراي روغن مناسب براي توليد سوخت‌هاي زيستي هستند، به آب كمتري نياز دارند، و نسبت به آفتكش‌ها و علفكش‌ها مقاومت ژنتيكي دارند. همچنين امكان توليد رقمهاي داراي ويتامين و سايز عنصر غذايي و نيز رقمهاي بدون مواد حساسيت‌زا نيز وجود دارد.
دستكاري ژنتيكي بادام‌زميني نزديك يك دهه پيش شروع شد، اما بخش صنعت از بيم استقبال نشدن از آن حمايت نكرد.
اما از آنجا كه چين و هند (دو توليد كننده عمده بادام زميني) با جديت تمام براي توليد بادام زميني تراريخت تلاش مي‌كنند، "شوراي بادام زميني ايالات متحده" و شاخه پژوهشي آن موسوم به "بنياد بادام زميني" سياستهاي گذشته خود را تغيير دادند. هزينه اجراي اين پژوهش 9.5ميليون دلار برآورد شده است.
گروهي شامل وزارت كشاورزي ايالات متحده، 14 دانشگاه، و صاحبنظران صنايع غذايي گزارشي به بنياد بادام‌زميني ارائه كرده‌اند كه در آن مزاياي توليد بادام زميني تراريخت تشريح شده است.
"هووارد والنتين" مدير اجرايي بنياد بادام‌زميني مي‌گويد: "به نظر مي‌رسد دستكاري ژنتيكي مواد غذايي روز به روز بيشتر در بين مردم پذيرفته مي‌شود و تا پنج سال ديگر كه ما به اولين رقم تراريخت بادام‌زميني دست يابيم پذيرش آن بيشتر نيز مي‌شود." وي مي‌افزايد: "باور ما اين است كه مهندسي ژنتيك راهكاري است كه مي‌تواند ما را بر برخي مشكلات چيره كند يا ارزش تجاري محصولات را بالا ببرد. ما تا زماني كه محصولات تراريخت ايمن تلقي مي‌شوند ار آنها حمايت مي‌كنيم."

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________