شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

پنبه تراريخت بزودي در بوركينافاسو كشت مي‌شود
منبع: تارنماي خبري سيدكوئست/31 شهريور 1385

"زوراتا لومپو"، رئيس مؤسسه ملي ايمني زيستي بوركينافاسو اعلام كرد براي سال زراعي 7-2006 ميلادي (6-1385 خورشيدي) به دو شركت توليد بذر اجازه اجراي آزمايشهاي ارزيابي پنبه تراريخت داده خواهد شد.
از بين چهار شركت با مجموع 14 رقم پيشنهادي، شركت آمريكايي مونسانتو و شركت آمريكايي-سويسي سينژنتا در مجموع 6 رقم پنبه تراريخت در بوركينافاسو كشت خواهند كرد. گروههاي طرفدار محيط زيست نگراني خود را از اين امر اعلام كرده‌اند، اما خانم لومپو اطمينان داده كه هنوز اجازه كشت اين بذور در مزارع تجاري داده نشده و اين كشتها تنها در راستاي آزمايشهاي ارزيابي عملكرد (كه فصل دوم خود را مي‌گذراند) انجام مي شود.
بوركينافاسو قوانين سختگيرانه‌اي براي ناديده گرفتن جنبه هاي ايمني زيستي وضع كرده است. اگر گياه تراريخت به طبيعت راه پيدا كند يا شركتها اطلاعات نادرست و مبهم ارائه كنند، مجوز آزمايشها لغو خواهد شد. همچنين طبق اين قوانين كه از آوريل/ارديبهشت به مورد اجرا گذاشته شده، تخطي كنندگان از قوانين ايمني زيستي با مجازات 15 سال زندان و جريمه 9.7ميليون دلاري مواجه خواهند شد.
كشت آزمايشي اين رقمها زير نظارت دقيق اتحاديه توليدكنندگان پنبه در بوركينافاسو خواهد بود. برآوردهاي اين اتحاديه نشانگر اين است كه 663 كشاورز در 316 هكتار اقدام به كشت اين ارقام كرده‌اند.
بوركينافاسو در ميان كشورهاي اتحاديه اقتصادي غرب افريقا پيشگام در تحقيقات زيست‌فناوري به شمار مي‌رود. اين اتحاديه 24ميليون دلار براي اين پروژه سرمايه‌گذاري كرده است. در صورت رضايتبخش بودن نتايج اين تحقيق، اجراي تحقيقات مشابه در كشورهاي همجوار نيز افزايش مي‌يابد.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________