شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

پنبه تراريخت جديد مي‌تواند براي خوراك انسان استفاده شود
منبع: ان بي سي/29 آبان 1385

بذر پنبه نيز ممكن است به منابع غذايي انسان افزوده شود. به طور طبيعي، بذر پنبه به دليل داشتن ماده‌اي سمي به نام "گوسيپول" براي انسان قابل خوردن نيست. تنها بذرهاي داراي گوسيپول پايين براي تغذيه دام –كه به اين سم مقاوم‌تر است- استفاده مي‌شود. اما پژوهشگران دانشگاه تگزاس با دستكاري ژنتيكي پنبه، رقمي توليد كرده‌اند كه ميزان گوسيپول آن بسيار پايين است. به اعتقاد آنان اين دستاورد يك منبع جديد پروتئين را در دسترس ميليون‌ها نفر قرار خواهد داد. نتايج اين تحقيق در مجله آكادمي علوم ايالت متحده چاپ شده است [چكيده مقاله].
"كيــرتي راتور" از موسسه زيست فناوري و ژنوم گياهي دانشگاه تگزاس مي‌گويد گوسيپول موجود در ساقه و برگهاي اين رقم پنبه مانند رقمهاي طبيعي است و به مقاومت آن در برابر حشرات كمك مي‌كند، و تنها بذر است كه گوسيپول آن به ميزان چشمگيري كمتر از حد طبيعي است.
"جودي شفلر"، متخصص ژنتيك از مركز تحقيقات كشاورزي استونويل در مي‌سي‌سي‌پي اين دستاورد را بسيار اميدوار كننده و داراي چشم‌اندازي روشن توصيف كرد.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________