شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

توليد سوخت ديزل بيولوژيك
منبع: نيوساينتيست/28 شهريور 1385

باكتري‌هاي تراريخت توانايي توليد ديزل زيستي از گياهان را پيدا كرده‌اند. اين دستاورد ضمن كمك به توليد سوخت پاك، در كاهش گازهاي گلخانه‌اي هم مؤثر خواهد بود.
سوخت ديزل زيستي (بيوديزل) با حرارت دادن روغن كلزا، سويا، و نخل روغني در مجاورت يك كاتاليست به دست مي‌آيد. از آنجا كه اين سوخت از گياهان به دست آمده (كه جذب كننده دي‌اكسيدكربن جو هستند) توليد آن باعث كاهش گازهاي گلخانه‌اي مي‌شود. از سوي ديگر توجه به اين نكته لازم است كه توليد اين نوع گياهان نياز به زمين قابل كشت فراوان، مواد شيميايي، و ماشينهاي كشاورزي دارد كه هريك به نوبه خود ملاحظات زيست‌محيطي دارد. "الكساندر اشتاين‌بوخل" از دانشگاه مونستر آلمان، توليد كننده بيوديزل، درباره آن مي‌گويد: "بيوديزل جانشين مناسبي براي سوختهاي فسيلي است، اما توليد آن هنوز گران تمام مي‌شود."
تيم تحقيقاتي اشتاين‌بوخل با دستكاري در ژنهاي باكتري "ايشرشيا كلي Escherichia coli" به يك سويه پالاينده روغن دست يافتند. با كشت اين باكتري در محيطي حاوي گلوكز و ماده اصلي روغن زيتون، اسيدچربي توليد شد كه "ميكروديزل" نام گرفت و جايگزين خوبي براي سوخت ديزل محسوب مي‌شود.
ژنهاي افزوده شده به اين باكتري عبارت بودند از دو ژن از باكتري "زيموموناس موبيليس Zymomonas mobilis" (كه باكتري را قادر مي‌ساخت از قند الكل توليد كند) و ژن سومي از باكتري "اسينتوباكتر بايليي Acinetobacter baylyi" كه به كمك الكل، از روغن زيتون ميكروديزل توليد مي‌كرد.
اشتاين‌بوخل معتقد است به دليل پايين بودن قيمت مواد خام اين سوخت و نيز فراواني آن، توليد آن در مقياس وسيع و در نتيجه رقابت اقتصادي آن با سوختهاي فسيلي كاملاً محتمل است.
اما "تره‌ور پرايس"، متخصص محيط زيست دانشگاه گلامورگان در ولز، معتقد است توليد بيوديزل با مشكل روبروست. وي توضيح مي‌دهد: "اگرچه بيوديزل يك راه حل براي مشكل سوختهاي فسيلي و گازهاي گلخانه‌اي به نظر مي‌رسد، اما به زمين زيادي نياز دارد. براي مثال، در برونئي مردم جنگلها را از بين مي‌برند و به جاي آن نخل روغني مي‌كارند. اين يعني مردم بين غذا و سوخت بايد يكي را انتخاب كنند. بعلاوه، بيوديزل ممكن است راه حل نهايي براي حل مشكلات زيست‌محيطي نباشد. شايد بهتر باشد به جاي توليد سوخت پاك، اول به دنبال راهي براي مصرف بهينه آن باشيم."

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________