شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

گوجه‌فرنگي تراريخت غني از فلاونوئيد براي سلامت قلب
منبع: دسيژن نيوز مديا/1 شهريور 1385

يك كار تحقيقاتي مشترك توسط شركتهاي باسف، تي-ان-او، و دو دانشگاه در آلمان و هلند، منجر به توليد گوجه فرنگي‌هايي شده كه حاوي فلاونوئيد بالايي هستند [چكيده مقاله]. اين تركيب در موشها باعث كاهش پروتئين‌هايي شد كه مسئول برخي بيماريها نظير ديابت و ناراحتي‌هاي قلبي به شمار مي‌رود. به گفته "ديتريش راين" از شركت باسف، اين اولين موردي است كه يك سبزي خوراكي توانسته پروتئين موسوم به CRP انساني (عامل برخي نارسايي‌هاي قلبي) را كاهش دهد و همچنين حاوي فلاونوئيد بالا باشد.
دستكاري ژنتيكي محصولات كشاورزي براي بهبود سلامتي انسان روزبروز بيشتر رواج مي‌يابد. براي نمونه مي‌توان به سيب‌زميني حاوي زئازانتين (كه ممكن است در بهبود برخي نارسايي‌هاي قلبي مؤثر باشد)، سويا و كلزاي حاوي اسيدچرب ايكوساپنتائوئيك (EPA) نيز كلزاي حاوي استئاريدونيك (SDA) اشاره كرد. با اين همه تا كنون هيچ يك از اين گونه محصولات مجوز مصرف براي خوراك انسان ندارند. ديدگاه منفي افكار عمومي به در اروپا و به ويژه در انگلستان همچنان بزرگترين مانع براي توسعه اين دسته مواد غذايي است.
CRP در كبد توليد مي‌شود و افزايش آن نشانه مهمي براي بيماريهايي مانند ديابت نوع دوم و نارسايي‌هاي قلبي و عروقي به شمار مي‌رود.
با خوراندن اين گوجه‌فرنگي تراريخت به موشها و مطالعه بروز CRP انساني، اثرات احتمالي اين گوجه‌فرنگي (كه flTom نام گرفته) بر سلامت انسان ارزيابي شد. موشها با جيره‌اي حاوي 4 در هزار پوست گوجه‌فرنگي flTom تغذيه و با موشهاي شاهد (تغذيه شده با گوجه‌فرنگي عادي) مقايسه شدند (اين جيره معادل 230 گرم گوجه‌فرنگي در غذاي انسان بوده و به گفته تيم تحقيقاتي كاملاً واقع‌گرايانه بوده). بعد از هفت هفته تغذيه، راين و همكاران ميزان CRP موجود در پلاسماي خون موشها و همچنين كلسترول آنها را اندازه گيري كردند. نتايج نشان داد مصرف پوست گوجه فرنگي تراريخت اثر معني‌داري بر كاهش CRP (56 درصد كاهش در مقايسه با 43 درصد كاهش براي تيمار شاهد) داشته است. درصد كلسترول "خوب" (HDL) هم در هردو گروه موشها بالا بود. بعد از دو هفته تغذيه با جيره عادي، CRP موشهايي كه قبلاً با گوجه فرنگي تراريخت تغذيه شده بودند به ميزان طبيعي برگشت. تيم پژوهشي معتقد است نتايج اين تحقيق براي اولين بار نشان داد كه سبزي‌هاي تراريخته حاوي فلاونوئيد بالا اثر تسكين دهنده داشته و نسبت به نوع عادي اثربخشي بيشتري دارد.
براي افزايش فلاونوئيد گروه آلماني-هلندي ژن كالكن ايزومراز (CHI) را از گياه پتونيا و ژن فلاون سنتاز (FNS) را از گياه سربره (Gerbera hybrida) را به گوجه فرنگي منتقل كردند. علت استفاده از پوست گوجه‌فرنگي در اين تحقيق، تجمع 95 درصد فلاونوئيدها در پوست بوده است. گوجه‌فرنگي تراريخت نسبت به نوع عادي از كوئرسيتين، كامفرول بالاتري برخوردار بود. همچنين مشتقات اين دو تركيب (گلوكوزيد، رتينوزيد، لوتئولين) در گوجه‌فرنگي تراريخت به ميزان بيشتري يافت مي‌شد. به عقيده محققين، اثر اين فلاونوئيدها بر عاملي موسوم به NF-kB (پروتئيني كه بروز آن منجر به نارسايي قلبي و برخي انواع سرطان مي‌شود) عامل اصلي بهبود اين گروه بيماريهاست.
البته راين خاطرنشان مي‌كند كه معلوم نيست استفاده از اين گوجه‌فرنگي در غذاي انسان تأثير مشابهي داشته باشد، اما اين امكان وجود دارد كه به كمك اين گروه راهكارها بر برخي بيماريهاي قلبي و عروقي چيره شد.
توضيح ويكي‌پديا: فلاونوئيدها گروهي از تركيبات رنگدانه‌اي هستند كه در انواع ميوه يافت مي‌شوند و از نظر شيميايي جزو فنل‌بنزوپيرون‌ها محسوب مي‌شوند. بسياري از خواص داروهاي گياهي به اين گروه نسبت داده مي‌شود

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________