شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

رأی قاضی: صدور مجوز کشت گیاهان تراریخت غیرقانونی بوده است
سیدنی مورنینگ هرالد/24 مرداد 1385

یک قاضی فدرال بر این باور است که مسئولان بخش کشاورزی با دادن مجوز به چهار شرکت برای کشت گیاهان تراریخت مولد مواد دارویی در هاوایی، مقررات مربوط به محیط زیست را زیر پا گذاشته اند.
این مجوز برای کشت ذرت و نیشکر در جزایر کاوائی، مائوئی، مولوکائی، و اوآهو طی سالهای 2001 تا 2003 میلادی/1380 تا 1382 خورشیدی صادر شده بود.
«مایکل سیبرایت» قاضی فدرال ایالات متحده گفت اداره بررسی بهداشت گیاهی و دامی وزارت کشاورزی ایالات متحده، به دلیل انجام ندادن برآورد اثرات زیست محیطی قبل از صدور مجوز، مرتکب نقض مقررات مربوط به حفاظت گونه های در حال انقراض و همچنین مقررات مربوط به سیاستگزاریهای ملی محیط زیست شده است.
قاضی در حکمی که صادر کرد توضیح داد: «نادیده گرفتن این برآورد توسط اداره بررسی بهداشت گیاهی و دامی، به خصوص با توجه به وجود تعداد چشمگیری گونه در حال انقراض در هاوایی، نقض صریح مصوبه مجلس بوده است.» وی یادآوری کرد جزایر مزبور زیستگاه 329 گونه نادر است، که یک چهارم گونه های در حال انقراض قاره امریکا را تشکیل می دهند.
وی افزود: «حتی اگر اظهارات اداره بهداشت مبنی بر زیانبار نبودن کشت محصولات تراریخت برای گونه های در حال انقراض صحیح باشد، اقدام این اداره به دلیل انجام ندادن یک برآورد ضروری تخلف به حساب می آید.»
موسسه «قاضی زمین» که در این پرونده به عنوان مدعی العموم فعال بوده، این مورد را نخستین قضاوت دادگاه فدرال ایالات متحده درباره گیاهان مولد دارو اعلام کرد.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________