شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

استرالیا: تفاوت چشمگیر باورهای عمومی در مورد غذاهای تراریخت
سیدنی مورنینگ هرالد/18 مرداد 1385

عده زیادی از شهروندان استرالیا می گویند غذاهای دستکاری شده ژنتیکی را دوست ندارند، اما اعتراضی به بودن آن در سفره شان نمی کنند.
«کریگ کورمیک» از موسسه دولتی بیوتکنولوژی استرالیا می گوید تحقیقات حاکی از این است که تنها نیمی از استرالیایی هایی که در نظرسنجی شرکت کرده اند غذاهای تراریخت را می پسندند. این در حالی است که 80 تا 90 درصد آنان اظهار داشتند که فراورده های غذایی حاوی محصولات تراریخت را مصرف می کنند.
نظرسنجی ها همچنین حکایت از سست شدن عقاید هر دو گروه موافق و مخالف غذاهای تراریخت دارد. به این ترتیب برایند عقاید عمومی ممکن است به هر طرف متمایل شود.
کورمیک می گوید نیمی از استرالیایی ها از خوردن غذاهای تراریخت ابایی ندارند، اما نیمی دیگر –بیشتر کسانی که نسبت به سلامتی حساس هستند- گفته اند ترجیح می دهند از این نوع مواد غذایی استفاده نکنند.
به گفته وی با بالا رفتن سن، تمایل به غذاهای غیر تراریخت بیشتر می شود و جوانان –به خصوص افراد مذکر- راحتتر این نوع غذاها را می پذیرند.
همچنین شهرنشینی بر این عقیده اثر گذاشته است: درصد پذیرش غذاهای تراریخت در روستاها بیشتر از شهرهاست. کورمیک معتقد است در شهرها به این گروه مواد به چشم «غذا» نگریسته می شود، حال آنکه در روستاها بیشتر «محصول زراعی» مد نظر است.
وی همچنین می گوید توجه مردم به مواد تراریخته ای که می خواهند از آن پرهیز کنند بیشتر شده: مردم روغنها و مواد غذایی فراوری شده حاوی مواد غذایی تراریخت را بیشتر از سبزیجات تازه تراریخت می پسندند.
37% مردم اظهار داشتند مواد غذایی تراریخت را مصرف می کنند، اما 48% گفتند تنها از بسته های غذایی استفاده می کنند که فقط یک نوع ماده تراریخت در آن به کار رفته باشد.
در عین حال کورمیک خاطرنشان می کند که این نظرسنجی لزوماً تصویر صحیحی از عادت تغذیه ای مردم به دست نمی دهد، چراکه در پاره ای موارد تعریف صحیحی از مواد تراریخت در ذهن مردم نیست: عده ای محصولاتی چون هندوانه های بدون هسته را نیز تراریخته قلمداد می کنند.
وی می گوید با اینکه برچسب زدن مواد غذایی تراریخته تأثیری بر میزان فروش آن نگذاشته، فروش مواد غذایی دارای برچسب «عاری از مواد تراریخت» افزایش نشان می دهد.
اما «آندره لو» از اتحادیه مواد غذایی ارگانیک استرالیا بر این باور است که دلیل متزلزل بودن عقاید مردم، نبودن یک سامانه شفاف برچسب زنی مواد غذایی است. وی پیش بینی می کند در صورتی که برچسب زنی دقیقتر انجام پذیرد فروش مواد غذایی تراریخته کاهش خواهد یافت.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________