شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

درآمد کشاورزانی که محصولات تراریخته تولید می کنند رو به کاهش است
روزنامه اینترنتی نیوکرالا (هند)- 16 مرداد 1385

انتشار گزارشهایی مبنی بر کاهش درآمد کشاورزانی که محصولات تراریخته می کارند، کشاورزانی نظیر «وانگ فنتونگ» چینی را در انتخاب نوع بذر دچار تردید می کند. این کشاورز 40 ساله از روستای «ماژوانگ» در استان «بی بی» در شمال چین تصمیم گرفته از بذر پنبه تراریخت مقاوم به حشرات استفاده کند. هرچند به گفته خودش مقاومت این بذر به حشرات «رو به کاهش است»، «در کل مزایای آن در مقایسه با بذر پنبه معمولی بیشتر است و در نیروی کار صرفه جویی می شود».
صاحبنظران کشاورزی در چین بر این باورند که اگر کشاورزان همچنان بخواهند از مزایای بذرهای تراریخت استفاده کنند، باید از راهکارهای کارامدتری برای کنترل آفتها استفاده نمایند.
جمهوری خلق چین در انتهای دهه 90 میلادی کشت چند نوع محصول تراریخت را آزاد اعلام کرده؛ که از آن جمله می توان از پنبه، گوجه فرنگی، و گونه هایی از فلفل قرمز و سیب زمینی شیرین را نام برد. مقاومت پنبه تراریخت حاوی ژن Bt به کرم غوزه پنبه –که از آفتهای مهم پنبه به شمار می رود- به اثبات رسیده است.
از سال 1997 میلادی/1376 خورشیدی که کشت تجاری پنبه تراریخت در چین شروع شده، سطح زیر کشت آن به سرعت رو به افزایش است، به طوری که در سال 2005 میلادی/1384 خورشیدی سطح زیر کشت آن به 3.3میلیون هکتار (60% کل سطح زیر کشت پنبه در چین) رسیده است.
اما مطالعاتی که دانشگاه کرنل بر اساس داده های مرکز سیاستگزاریهای کشاورزی چین و آکادمی علوم چین انجام داده، چشم انداز این گروه محصولات چندان خوشبینانه نیست.
بر اساس این مطالعات، با وجود کاهش 70 درصدی مصرف آفتکش ها در سالهای 2001 تا 2004، جمعیت آفتهای دیگری که ژن Bt بر آنها اثر ندارد –بیشتر سن ها- افزایش یافته و بسیاری از کشاورزان در عمل ناچارند به اندازه پنبه کارانی که بذر معمولی کاشته اند آفتکش مصرف کنند.
علاوه بر آن، پنبه کارانی که به خاطر استفاده از بذر تراریخت، در سالهای 2001 تا 2004، 36% بیشتر از همکاران خود در آمد کسب کرده بودند، امسال به دلیل افزایش قیمت بذر تراریخت، 8% کمتر از کشاورزانی که بذر معمولی می کارند درآمد داشته اند.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________