شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

نظر کارشناس: غذاهای تراریخت می تواند قحطی را ریشه کن کند

منبع: سرویس خبری مایکروسافت

یک استاد دانشگاه در کنفرانس بین المللی زیست فناوری کشاورزی در ملبورن استرالیا اظهار داشت مشکلات مربوط به غذاهای تراریخت فقط در کشورهایی که منابع غذایی کافی دارند اهمیت دارد.
پروفسور «جنیفر تامسون» (رئیس بنیاد افریقایی فناوری کشاورزی) معتقد است وقتی گرسنگی جان مردم را تهدید می کند، خطرات دستکاری ژنتیکی در مقایسه با مزیت نسبی تولید محصول بیشتر قابل چشم پوشی است. وی می گوید: «وقتی کشور شما منابع غذایی کافی ندارد، تنها مزایای افزایش تولید اهمیت پیدا می کنند. اگر بناست مردم کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای در حال توسعه غذای کافی داشته باشند، استفاده از فناوریهای نوین اجتناب ناپذیر است. فناوری های نوین به مقاومت در برابر عوامل نامساعد محیطی نظیر ویروس ها، قارچها، آفتها، علفهای هرز، و خشکی کمک می کند. اگر ما بتوانیم باروری خاک را افزایش دهیم، خسارت علفهای هرز، آفتها، بیماریها، و خشکی را کم کنیم، کشاورزی از امنیت برخوردار می شود و کشاورزی سنتی تبدیل به کشاورزی پربازده می شود.»
سازمان تجارت جهانی در ماه مه/اردیبهشت گذشته ممنوعیت چهارساله اتحادیه اروپا بر غذاهای تراریخت را لغو کرد. اما به گفته پروفسور تامسون، اروپا و استرالیا «روی کوهی از غذا نشسته اند و به دیگران نسبت به ناسالم بودن محصولات تراریخت هشدار می دهند.» به اعتقاد وی ایجاد هراس و انتشار اطلاعات مبهم تصویر جهانی محصولات تراریخت را مخدوش کرده است: «در زامبیا به مردم می گویند غذاهای تراریخت نازایی را افزایش می دهد.»
حمله های زبانی به محصولات تراریخت باعث شده زامبیا برای محروم نشدن از امتیاز داشتن «صادرات محصولات غیرتراریخت» از دریافت کمکهای غذایی محتوی محصولات تراریخت خودداری کند. اما آنچه کشاورزان زامبیایی نمی دانستند این بود که ذرت وارداتی از ایالات متحده حساس به نوعی ویروس موجود در زامبیا بود و برداشت محصول از کشت این بذور به دلیل خسارت شدید بیماری ویروسی ممکن نبود.
با روند فعلی تولید در منطقه جنوب آفریقا، این منطقه تا سال 2025 میلادی/1404 خورشیدی با کمبود 88.7 میلیون تنی غلات مواجه خواهد بود.
وی می افزاید: «مشکل غذا یک مشکل انسانی است، و اروپا نمی تواند فقط نسبت به سالم بودن آن هشدار دهد. وقتی دولتهای اروپایی مطالعه ایمنی غذاهای تراریخت را به درازا می کشانند، در واقع کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای در حال توسعه را محکوم به دهها سال تحمل گرسنگی می کنند.»

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________