شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

گزارش نشريه "نيچرNature" از چشم انداز كشت گياهان تراريخته در جهان


براي ديدن نقشه هوشمند و ساير اطلاعات اينجا را كليد بزنيد. (با كليد زدن روي هر قسمت نقشه اطلاعات مربوط به همان قسمت در يك پنجره جديد باز ميشود)


آسيا
فيليپين اولين كشور آسيايي توليد كننده گياهان تراريخته (ذرت Bt مولد حشره كش) است.
در چين 50% پنبه توليدي تراريخته است, كه بخش عمده آن توليدي شركت مونسانتو است. چين توليد مواد غذايي تراريخته را از سال 2000 ميلادي/1379 شمسي ممنوع كرده.
در ژاپن مشكل كم طرفدار بودن محصولات تراريخته عامل محدود كننده آن به شمار ميرود. 38 محصول تراريخته مجوز تكثير گرفته اند و 55 محصول تراريخته با معيار هاي بهداشتي "بي خطر" شناخته شده اند, اما تقاضا در بازار ژاپن امكان گسترش توليد اين نوع محصولات را نداده است.
در هند, بزرگترين توليد كننده پنبه جهان, پنبه Bt با استقبال شاياني مواجه شده است. ولي موضع گيري نسبت به محصولات تراريخته بيشتر جنبه سياسي پيدا كرده: در حالي كه در هند از دستكاري ژنتيكي براي توليد سيب زميني غني از پروتئين, برنج مقاوم به شوري و خشكي بهره ميگيرد, ورود ذرت و سوياي تراريخته به دليل تسلط ايالات متحده بر قيمت آنها ممنوع است.
اروپا
فرانسه, ايتاليا, دانمارك, يونان, و لوگزامبورگ استفاده از محصولات تراريخته را ممنوع كرده اند. اتحاديه اروپا ورود محصولات تراريخته را منوط به برچسب زدن به آنها كرده است. پيش از تصويب اين موافقت نامه, ذرت تراريخته مقاوم به علفكش به طور محدود در اسپانيا كشت ميشد.
افريقا
تنها كشور آفريقايي توليد كننده محصولات تراريخته, افريقاي جنوبي است: 80% پنبه, 20% ذرت, و 11% سوياي توليدي اين كشور تراريخته است. بقيه كشورهاي آفريقايي, به دليل نبود هرگونه فعاليت در اين مورد, بازارهاي رو به رشد محسوب ميشوند, و تنها مشكل فعاليت گروههاي ضد محصولات تراريخته است, كه ترغيب كردن دانشمندان و مردم آفريقا به سوي اين نوع محصولات را مشكل ميكند.
امريكا
ايالات متحده هم از نظر سطح زير كشت و هم از نظر درصد مطلوبيت همگاني محصولات تراريخته مقام اول را در جهان داراست.
40% ذرت, 81% سويا, 65% كلزا, و 73% پنبه توليدي اين كشور تراريخته است.
طبق مقررات ايالات متحده, برچسب زدن مواد غذايي تراريخته الزامي نيست.
در كانادا وضعيت مشابهي وجود دارد, به جز اين كه براي صدور گندم تراريخته ترديدهايي وجود دارد, چرا كه خطر از دست دادن برخي بازارها زياد مينمايد
در مكزيك پنبه تراريخته كشت ميشود و ظاهرا با وجود ممنوعيت كشت ذرت تراريخته, اين محصول نيز كشت شده است. از آنجايي كه مكزيك بزرگترين خزانه ژني ذرت محسوب ميشود, دولت مكزيك كشت ذرت تراريخته را ممنوع كرده است, ولي چندي پيش گرده ذرت تراريخته در رويشگاه ذرت وحشي رديابي شد.
در برزيل كشت گياهان تراريخته تا سال 1999 ميلادي/1378 شمسي ممنوع بود, اما كشاورزان اين ممنوعيت را ناديده گرفتند: 80% توليد كشاورزان از نوع تراريخته بوده است (بذر مورد نياز از آرژانتين -كه كشت محصولات تراريخته در آن آزاد است- به برزيل قاچاق ميشد) برزيل اخيرا كشت سوياي تراريخته را آزاد اعلام كرد: 90% سوياي توليد در برزيل تراريخته بوده است.
اقيانوسيه
در استراليا كشت پنبه Bt رو به گسترش است. طبق مقررات, سقف مجاز سطح زير كشت پنبه Bt -به منظور جلوگيري از مقاوم شدن حشرات به سم- 30% كل سطح زير كشت است. اخيرا رقم جديدي از پنبه توليد شده كه دو نوع حشره كش توليد ميكند و به همين دليل احتمال مقاوم شدن حشرات را كاهش ميدهد. اين رقم در حال حاضر در 80% مزارع كشت ميشود. رقمي از كلزاي تراريخته نيز توليد شده, ولي دولتهاي محلي در ترويج اين رقم كلزا مردد هستند.
در زلاند نو, ممنوعيت كشت گياهان تراريخته بزودي برداشته خواهد شد. هرچند پيش بيني ميشود كشاورزان رغبت چندان زيادي به كشت اين نوع محصولات ندارند: به دليل شديد نبودن خسارت آفات ذرت, تمايل به كشت ذرت مقاوم به آفات كم است. همچنين زلاند نو از توليد بالايي در پنبه, كلزا, و سويا برخوردار نيست. اما در عين حال پيش بيني ميشود رفع ممنوعيت باعث افزايش سطح زير كشت سيب زميني تراريخته شود كه اكنون تنها در سطوح كوچك كشت ميشود.


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________