شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

گياهان تغيير يافته ژنتيكي ميتوانند تهديدي براي بقاي پرندگان باشند
منبع: Western Morning News

 

كشت گياهان تغيير يافته ژنتيكي ممكن است اثرات قابل ملاحظه اي بر زندگي پرندگان جنوب غرب انگلستان -كه زيستگاه محدودي دارند- داشته باشد. گونه هايي نظير چكاوك و انواع سهره, به نحو نگران كننده اي در دهه هاي اخير رو به نابودي هستند, و كشاورزي نوين مهمترين دليل آن تلقي ميشود.
پژوهشهاي گروه Hawk and Owl نشان داده است كه افزايش كشت گياهان تغيير يافته ژنتيكي مقاوم به علفكش, عرصه را بر چند گونه در حال انقراض تنگ كرده است.
دكتر "راجر كلارك" از تهيه كنندگان اين گزارش ميگويد: "تعيين رژيم غذايي پرندگان كار بسيار دشواري است. در روشي كه ما به كار گرفتيم -استفاده از پرندگان صيد شده به عنوان شاخص زيستي- سعي شده دخالت در چرخه غذايي به كمترين حد خود برسد. نتايج اين تحقيق بيانگر تاثير روشهاي نوين كشاورزي از جمله كشت گياهان تغيير يافته ژنتيكي است. بر پايه اين نتايج براي حفاظت از بقاي پرندگان, جمعيت گونه هاي علف هرز بايد در سطح مشخصي حفظ شود."
پژوهش مزبور در سه ناحيه نورفولك, كمبريجشاير, و همپشاير انجام شد و دكتر "كلارك" و همكاران به بررسي مدفوع پرندگان صياد نظير قوش پرداختند. با توجه به اينكه صياد بخش غير قابل هضم پرنده را دفع ميكند, پژوهشگران قادر به تعيين نوع پرنده صيد شده و حتي مواد غيرقابل هضم در بدن صيد -نظير پوست حشرات, بذر گياهان, و ماسه- شدند.
به گفته دكتر "كلارك", مهمترين عامل موثر بر كاهش جمعيت علفهاي هرز عبارتند از توليد علفكشهاي موثرتر, افزايش تراكم گونه هاي زراعي, و نيز شخم پاييزه به جاي شخم بهاره. او مي افزايد: "روشهاي نوين كشاورزي به عنوان مهمترين عامل كاهش جمعيت پرنگان شناخته شده اند. در عين حال, طبق يافته هاي ما عامل اصلي موثر بر زمستانگذراني بسياري پرندگان, علفهاي هرز يكساله مزارع است."
به گفته وي لازم است علفهاي هرز مورد تغذيه پرندگان شناسايي و حفاظت شده و گسترش يابد. همچنين او معتقد است براي بقاي پرندگاني كه از علفهاي هرز تغذيه ميكنند, وجود علفهاي هرز مزارع بايد بيشتر تحمل شود. يكي از روشهاي پيشنهاد شده استفاده از شخم بهاره به جاي پاييزه است, كه به علفهاي هرز امكان رشد بيشتر ميدهد.
وي توضيح ميدهد: "گياهان تغيير يافته ژنتيكي براي مبارزه با آفات مواد سمي توليد ميكنند يا در برابر علفكشها مقاومند. به عنوان نمونه ميتوان به چغندر قند موسوم به Roundup ready اشاره كرد. اگرچه اين محصول نياز كمتري به استفاده از علفكش دارد, ولي راندآپ يك علفكش قوي است كه بسياري از علفهاي هرز را قبل از آنكه به مرحله بذردهي برسند نابود ميكند. اين محصول و ساير گياهان مقاوم به علفهاي هرز, چه آنها كه الان موجود هستند چه آنها كه بعدا به بازر بيايند, اثر تخريبي قابل ملاحظه اي بر زمستانگذراني پرندگان خواهد داشت."
انجمن سلطنتي حفاظت از پرندگان هم اكنون منتظر نتايج تحقيقات دولت در مورد محصولات تغيير يافته ژنتيكي است تا سياستهاي خود را اعلام كند.
ولي دكتر "دارن موركرافت" مسئول سياستگزاري اين انجمن ميگويد: "هر راهكاري كه منجر به نابودي بذر علفهاي هرز در مزارع شود -كشت گياهان تغيير يافته ژنتيكي يا روشهاي ديگر- باعث كاهش بيشتر گونه هايي ميشود كه ما در 30 سال گذشته شاهد حيات آنها بوده ايم."

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________