شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

استفاده از گياهان تغيير يافته ژنتيكي براي توليد دارو
منبع:  Copenhagen Post

 

به گفته يك شركت دانماركي, استفاده از سبزيجات تغيير يافته ژنتيكي -به صورت قرص- ميتواند در درمان آلزايمر مفيد باشد.
شركت "كوبنتو بيوتك" اولين شركتي خواهد بود كه به دنبال مجوز براي استفاده از سبزيجات تغيير يافته ژنتيكي براي توليد داروي آلزايمر است.
اين شركت نام نوع سبزي مورد استفاده را اعلام نكرده ولي اظهار داشته كه اين سبزي به وفور در فروشگاهها يافت ميشود.
اين سبزي در مزارع باز برداشت ميشود, ولي برداشت آن قبل از گلدهي انجام ميگيرد تا خطر انتشار ژن هاي بيگانه وجود نداشته باشد.
"لارس برگلونگ" مدير اجرايي "كوبنتو" ميگويد: "ما از گياه به عنوان يك كارخانه توليد دارو استفاده خواهيم كرد. ژن مولد دارو وارد گياه خواهد شد و اطلاعات ژنتيكي براي توليد يك پروتئين پيچيده به كار خواهد رفت."
پروتئين موسوم به "عامل اينترينسيك" در جذب ويتامين هاي گروه ب-12 نقش كليدي دارد. جذب ناكافي اين ويتامين بر سيستم عصبي اثر گذاشته و خطر ابتلا به آلزايمر را افزايش ميدهد. اين شركت معتقد است كه بيش از 40000 تن از سالمندان دانماركي فاقد اين پروتئين هستند.
اجازه دستكاري در سبزي مزبور بايد از مقامات مسئول دانمارك گرفته شود. "كوبنتو" پيش بيني ميكند محصول ياد شده طي 10 سال آينده وارد بازار شود. صدور مجوز لازم نيازمند تشريفات طولاني است, چرا كه هم مقامات دانمارك و هم اتحاديه اروپا بايد آن را تاييد كنند.
شركت "كوبنتو" انتظار دارد اخذ مجوز براي توليد گياه تغيير يافته ژنتيكي براي اهداف پزشكي آسان تر باشد, اما شوراي ملي جنگلها و منابع طبيعي دانمارك چنين نظري ندارد. "هانس هنريك كريستينسن" رييس اين شورا ميگويد: "نوع تقاضاي مجوز مشابه موارد ديگر است. ما گياه مزبور را مطالعه و اثرات زيانبار احتمالي آن را بر طبيعت و سلامت انسان بررسي ميكنيم. نوع كاربرد گياه تاثيري بر تصميم گيري ما ندارد."

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________