شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

نقشه ژنتيكي برنج تكميل شد


منبع: Rice Genome Research Program


پروژه بين المللي نقشه ژنتيكي برنج (IRGSP), تشكيل شده از آزمايشگاههاي دولتي از 10 منطقه جهان شامل ژاپن, ايالات متحده آمريكا, جمهوري خلق چين, تايوان, فرانسه, هند, كره جنوبي, برزيل, تايلند, و انگلستان, تكميل نقشه ژنتيكي برنج را اعلام كردند.
طي مراسمي در تاريخ 18 دسامبر 2002 (27 آذر 1381) در سالن "ميتا" در توكيو, آقاي "جونيچيرو كويزيمو" نخست وزير ژاپن, اين نقشه ژنتيكي را "دستاوردي هم رديف تكميل نقشه ژنتيكي انسان در دو سال پيش" دانست. در اين مراسم اعضاي IRGSP, مسئولان و روساي دولتها و موسسات سرمايه گذار, نمايندگان موسسات مختلف تحقيقاتي, دانشمندان و استادان دانشگاه حضور داشتند.
تمامي نقشه ژنتيكي برنج در بانك هاي اطلاعاتي عمومي نظير GenBank, EMBL, و DDBJ به طور رايگان در دسترس كليه محققين جهان ميباشد. انتظار ميرود اين كار شروع مطالعاتي شود كه در نهايت منجر به بهبود توليد اين محصول و تامين غذاي نيمي از ساكنين زمين خواهد شد. اين اطلاعات همچنين ميتواند كمك شاياني براي شناخت غلات عمده نظير ذرت, گندم, جو و سورگوم (كه از نظر ژنتيكي شباهت ساختاري زيادي به برنج دارند) باشد.
پروژه IRGSP تشكيل شده از آزمايشگاههاي واقع در 10 منطقه جهان از آسيا, اروپا, آمريكاي شمالي و جنوبي با هدف تعيين نقشه دقيق ژنوم برنج به اين شرح تشكيل شد:
ژاپن: برنامه تحقيقات ژنوم برنج (RGP) كه با همكاري موسسه ملي تحقيقات زيست شناسي كشاورزي (NIAS) و انجمن نوآوريهاي كشاورزي, جنگلداري, و شيلات (STAFF) سازمان يافت, مسئول توليد نقشه كروموزوم هاي 1, 2, 6, 7, 8, و 9 (حدود نيمي از ژنوم برنج).
ايالات متحده: تيم تشكيل شده از موسسه تحقيقات ژنومي, آزمايشگاه Cold Spring Harbor, دانشگاههاي كلمسون, واشنگتن, آريزونا, روتگرز, و ويسكانسين, مسئول توليد نقشه كروموزوم هاي 3, 10, و 11.
چين: مركز ملي تحقيقات ژن, آكادمي علوم چين مسئول توليد نقشه كروموزوم 4.
تايوان: مركز ژنوم گياهي آكادمي شرق مسئول توليد نقشه كروموزوم 5.
فرانسه: موسسه Genoscope مسئول توليد نقشه كروموزوم 12 و بخش همانند سازي شده كروموزوم 11.
ساير گروههاي همكار شامل برنامه تحقيقات ژنوم برنج كره جنوبي (KRGRP), موسسه نقشه ژنتيكي برنج هند (IIRGS), مركز ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري تايلند (BIOTEC), موسسه ژنوم برنج برزيل (BRIGI), و مركز تحقيقاتي John Innes در انگلستان توليد نقشه ژنتيكي بخشهايي از كروموزوم هاي 1, 2, 9, و 11 را به عهده داشتند.
رقم موسوم به Nipponbare از تيپ japonica به عنوان منبع DNA انتخاب شد. توالي بازها با روش توالي چند بعدي تعيين شد. در اين روش DNA برنج به قطعاتي تشكيل شده از 100000650000 باز شكسته شده و با استفاده از ناقل هاي PAC و BAC جهت تشكيل بانك اطلاعاتي همسانه سازي شدند. اين همسانه ها به دقت در مكانهاي مختلف نشانه گذاري شدند و در محل اصلي خود در ژنوم برنج مرتب شدند تا يك نقشه كلي از نقشه ژنتيكي به دست آيد. براي تحليل توالي ها, همسانه هاي مرتب شده به قطعات كوچكتر شكسته شده و بوسيله باكتري Escherichia coli همسانه سازي شدند. DNA بدست آمده از اين همسانه ها با دستگاههاي تعيين توالي تحليل شدند تا نقشه قطعات با كيفيت بالا بدست آيد. نتايج حاصل از خواندن هر قطعه كوچك به كمك يك نرم افزار در كنار هم قرار داده شد و نتايج تصحيح شده به فاز دوم تعيين كيفيت به بانكهاي اطلاعاتي (DDBJ/GenBank/EMBL) فرستاده شد. اين راهكار كه به وسيله IRGSP تعيين شده بود امكان انتشار فوري نتايج تعيين نقشه را ميسر ميساخت.
دو شركت خصوصي نقش بسزايي در تسريع اين پروژه داشتند: در سال 2000 شركت مونسانتو به طور مستقل يك طرح كلي از ژنوم برنج تهيه كرده بود كه نتايج آنرا در اختيار IRGSP گذاشت. تركيب اين نتايج با يافته هاي IRGSP به دقت نقشه توليد شده و تسريع انتشار نتايج كمك زيادي كرد. در اوايل سال 2002, شركت سينژنتا نيز يافته هاي كلي خود را از نقشه ژنتيكي برنج در اختيار IRGSP گذاشت كه فواصل خالي برخي مكانهاي ژني را تكميل كرد.
نقشه ژني توليد شده از فاز دوم بيش از 10 بار بازبيني شده و توالي ها مرتب شده اند, گفتني است كه مكانهاي ناشناخته هنوز وجود دارد. بدون احتساب تواليهاي همپوشاني شده, از 12 كروموزوم 62435 ژن معادل 366ميليون باز شناسايي شده است. اين تعداد با شناسايي بقيه نقشه ژني (تكميل فضاهاي خالي) ممكن است تغيير كند.
دسترسي به نقشه خيلي دقيق ژن ها سنگ بناي تحقيقات آتي خصوصا در زمينه بهنژادي خواهد بود. يكي از اهداف عمده تحقيقات گياهان زراعي توليد رقمهاي پرمحصول به منظور توليد غذا براي جمعيت رو به افزايش زمين است. برنج سابقه ديريني در كشاورزي دارد و روشهاي متعارف بهنژادي به حد نهايي كارايي خود رسيده اند. لذا نقشه ژنتيكي برنج ممكن است بتواند نقش اساسي در توليد غذاي بشر ايفا كند.


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments:
welcome to the wow power leveling cheap Wow gold service site, buy cheap wow gold,wow gold,world of warcraft power leveling buy wow gold
 
Post a Comment

__________________________________________________________________