شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

توليد برنج تغيير يافته ژنتيكي مقاوم به شوري و خشكي


منبع: Reuters


دانشمندان اعلام كردند با انتقال ژن از باكتري Escherichia coli به برنج, موفق به توليد رقمي شدند كه در مقابل خشكي, سرما, و شوري از خود مقاومت نشان ميدهد.
آنان اميدوارند اين دستاورد به كشاورزان كشورهاي فقير اين امكان را بدهد كه در شرايط سخت محيطي نيز به توليد برنج بپردازند.
در اين تحقيق كه توسط محققين دانشگاه كرنل و دانشگاه سئول انجام شده بود, ژن توليد قندي به نام "تري هالوز" به برنج منتقل شد, كه امكان تحمل شرايط سخت محيطي را به گياه ميدهد.
"ري وو" متخصص ژنتيك و زيست شناسي ملكولي دانشگاه كرنل كه هدايت تيم تحقيقاتي را به عهده داشت ميگويد: "امروزه جمعيت جهان در حال افزايش است, خشكي و محدوديت منابع آب رو به ازدياد بوده و تهديدي براي امنيت غدايي جهان به شمار ميرود. هر اقدامي در جهت سازگاري گياهان با شرايط سخت محيطي, كيفيت و كميت مواد غذايي را براي كساني كه به آن نياز دارند بهبود ميدهد."
در اين تحقيق از برنج نژاد Indica استفاده شد, كه 80 درصد برنج مصرفي جهان را تشكيل ميدهد. ولي محققين ميگويند استفاده از روش مشابه براي مقاوم سازي ذرت, گندم, ارزن, سويا, و نيشكر هم ممكن است.
"آجاي گارگ" زيست شناس دانشگاه كرنل توضيح ميدهد: "تري هالوز يك قند ساده است كه در طيف وسيعي از جانداران توليد ميشود: از قارچها و مخمرها گرفته تا گروهي از بيمهرگان, به ويژه حشرات. در گياهان اين ماده به طور طبيعي يافت نميشود مگر در مورد گياهاني كه توانايي احيا در شرايط بياباني را دارند. اين گياهان در شرايط خشكي به نظر مرده مي آيند ولي به مجرد بدست آوردن رطوبت كافي احيا ميشوند."


خبرنامه دانشگاه كرنل


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________