شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

خطر آلودگي ژنتيكي, نگراني طرفداران دستكاري ژنتيكي را هم بر انگيخته است


منبع: New Scientist


طرفداران و مخالفان استفاده از مهندسي ژنتيك, متفقا به انتقاد از حوادث اخير مبني بر آلودگي مزارع عادي با بذور تغيير يافته ژنتيكي بجا مانده از كشتهاي قبلي پرداختند.
وزارت كشاورزي و وزارت امور غذا و داروي ايالات متحده اعلام كردند در دو مزرعه در ايالتهاي آيووا و نبراسكا, ذرت تغيير يافته ژنتيكي يافت شده است.
اين ذرت ها از بذرهاي بجا مانده از سال گذشته بوده كه شركت ProdiGene اقدام به كشت آن كرده بود. اين شركت در برابر كسب اجازه كشت اين بذر موظف بود مزرعه را به طور كامل از اين بذر پاكسازي كند.
تعدادي از احزاب و گروهها, اكنون خواستار اين هستند كه "گياهان دارويي در سفره غذاي مردم ظاهر نشود".
"جين ريسلر" از اتحاديه "دانشمندان مسئول" ميگويد: "اين يك اشتباه كاملا ابتدايي است. آنها حتي بذر ذرت را از سويا تشخيص نداده اند."
تابستان گذشته, مجله New Scientist هشدارهايي از جانب "ريسلر" و ديگر مخالفان مواد غذايي تغيير يافته ژنتيكي به چاپ رساند مبني بر اينكه سختگيري دولت ايالات متحده در خصوص گياهاني كه مصرف دارويي دارند, بسيار ناچيز است.
ژن هاي ذرت شركت ProdiGene جزو اسرار شركت محسوب ميشود, و شركت هنوز در اين باره اظهار نظري نكرده است. ولي در سايت شركت آمده اين شركت توليد كننده انواعي از  واكسن ها, پروتئين هاي دارويي, و آنزيم هاي صنعتي است.
براي جلوگيري از انتشار ژن هاي اين ذرت, دولت ايالات متحده اقدام به سوزاندن حدود 60 هكتار از مزارع ذرت اطراف و حدود 1700 متر مكعب محصول سوياي برداشت شده نموده است. وزارت امور غذا و داروي ايالات متحده نيز ممكن است راهكارهاي خاصي را ارائه دهد. خسارت وارد شده در حدود 3ميليون دلار برآورد شده است. علاوه بر اين شركت ProdiGene محكوم به پرداخت جريمه هاي سنگين ديگري نيز خواهد شد.
حتي طرفداران دستكاري ژنتيكي از اين امر نگران شده اند. اتحاديه هاي صنايع غذايي نظير اتحاديه خواربار آمريكا, تلويحا خواستار استفاده گياهان غيرخوراكي در صنايع دارويي شده است. "استفاني چايلدز" رييس اين اتحاديه ميگويد: "اين واقعه ميتواند عواقب ناخوشايندي به دنبال داشته باشد. ما نميخواهيم بازارهاي جهاني را صرفا به دليل ناتواني در تضمين سلامت مواد غذايي مان از دست بدهيم."
"اد كورلت" سخنگوي وزارت كشاورزي ايالات متحده ميگويد: "اكنون ما لزوم سختگيري بيشتر را دريافته ايم. در عين حال به نظر ميرسد سيستم نظارتي خوب كار ميكند. در واقع ما جلوي ورود اين بذرها را قبل از ورود به زنجيره غذايي گرفتيم."
شركت CropGen نيز كارامد بودن نظارت را قبول دارد, در عين حال اين شركت اعلام كرد ناتواني ProdiGene در پاكسازي كامل مزارع اشتباهي غير قابل چشم پوشي است.
از طرف ديگر, "نورمن السترالد" ژنتيك دان دانشگاه كاليفرنيا در ريورسايد معتقد است دولت ايالات متحده در اين مورد خوش اقبال بوده است. او ميگويد: "اگر اين بذرها در يك مزرعه ذرت رشد كرده بود, بدون شناسايي شدن گرده افشاني ميكرد و كسي هم از اين امر مطلع نميشد."


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________