شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

پياز تغيير يافته ژنتيكي باعث ريزش اشك نميشود

منبع: Nature

يافته هاي جديد ممكن است منجر به توليد پيازهايي بشود كه چشم را هنگام خرد كردن تحريك نميكند.

محققين ژاپني آنزيمي را شناسايي كرده اند كه در پياز موجب آزادسازي ماده اشك آور ميشود.

ماده مولد اشك در پياز پروپانتيال-S-اكسيد نام دارد و به گفته "شينسوكه ايمايي" و همكاران از شركت House Foods Corporation, به وسيله آنزيمي توليد ميشود كه به "مولد عامل اشك آور" معروف است. تحقيقات آنان تركيبي از رديابي ژنتيكي و راهكارهاي متداول بيوشيمي بوده است.

تحقيقات پيشين حاكي از اين بوده كه مواد طعم دهنده در پياز مسئول توليد ماده اشك آور نيز هستند; و خرد كردن پياز باعث واكنش آن مواد با آنزيم "آليناز" و توليد پروپانتيال-S-اكسيد ميشود.

بر اين اساس, گمان ميرفت كه دستكاري ژنتيكي پياز با هدف حذف ماده اشك آور, باعث تغيير طعم آن ميشود. البته رقم Veri Sweet از اين گروه كه اخيرا در واشنگتن به بازار آمده, فاقد طعم طبيعي پياز است.

مطالعات اخير اين نظريه را تغيير ميدهد. "ريچارد ديكسون" از بنياد نوبل در اوكلاهما ميگويد: "شناخت ما از جنبه شيميايي اين پديده تغييري نكرده است. ولي نحوه روي دادن آن آنگونه نبود كه گمان ميرفت."

طبق يافته هاي گروه "ايمايي", اكنون كه معلوم شده آنزيم مربوط مستقل از طعم است, توليد گياهي كه اين آنزيم در آن غير فعال شده باشد, كار مشكلي به نظر نميرسد. "ديكسون" معتقد است هركس مختصر آشنايي با فن دستكاري ژنتيكي داشته باشد ممكن است بتواند اين كار را انجام دهد.

اگرچه اين محصول يك محصول استراتژيك به شمار نميرود, "ديكسون" معتقد است اين ميتواند اولين محصول تغيير يافته ژنتيكي باشد كه از بازارپسندي نيز برخوردار است. هيچ ژن بيگانه وارد اين گياه نشده و تنها ژني غيرفعال شده است. باور كلي بر اين است كه توليد اين ماده در پياز نوعي دفاع طبيعي براي مقابله با خورده شدن بوده است.

به عقيده "ديكسون", پياز بدون اشك داراي محاسن بسياري است كه بيشتر محصولات تغيير يافت ژنتيكي از آن بي بهره اند. اين محصول ميتواند يكي از اولين نمونه هايي باشد كه در توليد آن رضايت مصرف كننده مد نظر بوده است.

لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________