شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

كشت غير قانوني بذور تغيير يافته ژنتيكي


منبع: Forbes


شركت مونسانتو موفق به پيدا كردن بازار خارجي بزرگي براي محصولات زيست فناوري خود شده. مشكل اين است كه اين محصولات به طور قاچاق وارد اين بازار ميشود.


دولت هند اجازه كشت پنبه تغيير يافته ژنتيكي توليدي شركت مونسانتو را (كه حاوي ژن Bt است) صادر كرده است. علت اين كار  تغيير سياست نسبت به دستاوردهاي علمي عنوان شده است. "شاراد جشي" رييس اتحاديه كشاورزان هند اين نظر را تنها بهانه ميداند و ميگويد دهلي چاره ديگري نداشته است: 11000 هكتار از زمينهاي كشاورزي هند زير كشت واريته "ناوبهارات 151" توليدي مونسانتو است. او مي افزايد: "در عمل جلوگيري از كشت واريته حامل ژن Bt ناممكن است."
هند تنها كشوري نيست كه ممنوعيت كشت گياهان تغيير يافته ژنتيكي منجر به ايجاد بازار سياه شده: در يكي از مناطق بزرگ سويا كاري در برزيل, نيمي از 32 ميليارد دلار سوياي توليدي از بذور قاچاق (توليدي شركت مونسانتو) بدست آمده است.
اين امر بازارهاي جديد را متزلزل ميكند, در حالي كه كاري از دست كسي بر نمي آيد. يك دهه سقوط ارزش سهام, شركت را محتاط كرده است. به دليل نبودن قانون حمايت از اختراعات در هند, ديگر پرداختن به واريته ناوبهارات ممكن نيست. تعقيب قانوني كشاورزان هم تاثير چنداني نخواهد داشت, حتي اگر بذور تغيير يافته ژنتيكي را علنا به كار برده باشند.


ژن Bt  باعث نابودي كرم غوزه پنبه (۱) ميشود كه در سراسر جهان به عنوان مهمترين آفت پنبه شناخته شده است.(۲)


"گري بارتون" شخنگوي شركت مونسانتو ميگويد: "ما مدتهاست درگير اين كشمكش هستيم. تنها كاري كه از دست ما بر مي آيد درخواست همكاري از دولتهاي محلي است."
در آن سوي جهان, در استان "ريو گرانده دو سل" در جنوب برزيل, حدود 60% از سوياي برداشت شده, از بذور تغيير يافته ژنتيكي قاچاق بدست آمده. مردم بومي اين بذور را به دليل اينكه از آرژانتين وارد شده اند, به افتخار فوتباليست مشهور آرژانتيني, "مارادونا" ناميده اند. (در آرژانتين استفاده از بذور تغيير يافته ژنتيكي مجاز بوده و عملكرد مطلوبي هم نشان داده است.)
كشاورزان كشورهاي در حال توسعه هم مانند كشاورزان ايالات متحده (جايي كه 75% سوياي توليدي از نظر ژنتيكي دستكاري شده) به محصولات زيست فناوري روي آورده اند. كشت گياهان مقاوم به حشرات منجر به مصرف كمتر آفتكشها, ماشين آلات كشاورزي, و در نتيجه اجتناب از فشرده شدن خاك زراعي ميشود. اما اروپا به اين مزيتها اهميتي نميدهد, جايي كه شركت مونسانتو ميتوانست در آمد قابل توجهي از بازار سياه كسب كند.1) با نام علمي Helicoverpa zea


2) اين ژن از باكتري Bacillus thuringiensis بدست مي آيد


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________