شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

به كشاورزان انگليسي اجازه كشت كلزاي تغيير يافته ژنتيكي داده شد

منبع: رويتر

دولت انگلستان به كشاورزان اجازه داد آخرين فاز كشت آزمايشي كلزاي تغيير يافته ژنتيكي را آغار كنند. اين در حالي است كه مدتي پيش اين برنامه به دليل اختلاط بذور معمولي و تغيير يافته ژنتيكي به حال تعليق در آمده بود.
اداره امور محيط زيست, غذا و امور روستايي انگلستان (DEFRA) روز 15 اگوست (24 مرداد) پس از كشف اختلاط بذور تغيير يافته ژنتيكي توليدي شركت Aventis CropScience با بذور بيگانه, دستور توقف كشت اين بذور را صادر كرد.
سخنگوي اين اداره به خبرنگار رويتر گفت: "ما كليه بذور مربوط به ارزيابي هاي مزرعه اي را بررسي كرديم و هيچ نوع آلودگي مشاهده نشد."
وي افزود: "به دنبال نتيجه آزمايشها, به شركت Aventis اجازه داده شد كشت كلزاي پاييزه مربوط به آخرين مرحله ارزيابي مزرعه اي را اجرا كند."
گفته ميشود كه 16 ايستگاه در انگلستان و 2 ايستگاه در اسكاتلند به زير كشت اين رقم كلزا كه مقاوم به علفكش گلوفوسينات آمونيوم است خواهد رفت.
انتشار خبر وجود ناخالصي در مزارع آزمايشي شركت Aventis (كه باعث مقاوم شدن رقم مزبور به دو آنتي بيوتيك شد) طرفداران محيط زيست را واداشت كه خواستار توقف اين برنامه شوند.

توجه عمومي

در اروپا عقيده عموم بر اين است كه در مورد خطرات احتمالي محصولات تغيير يافته ژنتيكي بايد محتاط بود. اين عقيده بعد از بروز چند بحران غذايي (نظير بيماري جنون گاوي) تقويت شد, به گونه اي كه هم اكنون براي تاييد ارقام تغيير يافته ژنتيكي, يك ممنوعيت سه ساله اعمال ميشود.
گروه طرفدار محيط زيست "دوستان زمين" مدعي است كه واكنش دولت نسبت به اين ماجرا ناكافي بوده و اطلاعات مناسب منتشر نشده است.
اين گروه ميگويد: "اگر اداره امور محيط زيست ميخواهد افكار عمومي را قانع كند, بايد نتايج تحقيقات بذور شركت Aventis و نيز نتايج بررسي بذور آلوده را به طور كامل منتشر ميكرد."
اين گروه همچنين افزود: "تحقيقات اخير توسط بازرساني انجام شده كه قبلا در شناسايي آلودگي مزارع دچار اشتباه شده بودند."
آلودگي بذور همچنين "مايكل ميچر" وزير محيط زيست انگلستان را بر آن داشت تا از حمايت از محصولات تغيير يافته ژنتيكي خودداري كرده و علنا اعلام كند كه اين كشور تحت فشار ايالات متحده مبادرت به صدور مجوز براي اين محصولات كرده است.
وي همچنين گفت كه مزارع آزمايشي دولتي ممكن است تصوير دقيقي از خطرات احتمالي گياهان تغيير يافته ژنتيكي براي محيط زيست به دست ندهد.
شركت Bayer AG اخيرا شركت Aventis CropScience را از گروه آلماني-فرانسوي Aventis SA خريداري كرده است. اين شركت فعاليت خود را با نام Bayer CropScience ادامه خواهد داد.
بررسيهاي اداره امور محيط زيست در مورد اينكه آيا Aventis CropScience در آلودگي بذور مرتكب تخلف شده يا خير هنوز ادامه دارد. از Aventis CropScience پاسخي در اين مورد ارائه نشده استلينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________