شرح حال علمی من


تارنماهاي مرتبط

Discussion Forums
PLANT-TC listserv
Bioinformatics.Net

دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
بايگانی


Powered by Blogger
Google Scholar

ژنتيك دانها گل فلورسنت توليد كردند
منبع: گاردين

اولين گل فلورسنت در جهان در يك نمايشگاه گل در ايتاليا به نمايش گذاشته شد. توليدكنندگان آن اميدوارند كه اين پديده بتواند ديدگاه مثبتي نسبت به موجودات تغيير يافته ژنتيكي ايجاد كند.
گل استكاني (با نام علمي Lisianthus luminoso) مزبور حاوي ژني از توتياي اقيانوس آرام است كه در واكنش به نور فرابنفش, نور سبزرنگي توليد ميكند.
اين گياه در موسسه آزمايشگاهي گل و گياه در "سن رمو" توليد شده و به نظر ميرسد يكي از جاذبه هاي نمايشگاه گل "پسكيا" باشد كه بازديد كنندگان زيادي از سراسر اروپا را به خود جلب ميكند.
"تيتو اسكيوا" يكي از توليد كنندگان اين گل به خبرگزاري "آنسا" گفت: "اميدواريم اين گل بتواند نشان دهد كه مهندسي ژنتيك يك فناوري سودمند براي بشر است و با تصوير خوفناكي كه از آن ساخته اند تفاوت دارد."
وي افزود: "اين يك نكته روانشناسي است, استفاده از گل براي جلب توجه افراد آسان تر است."
محققان ابتدا پروتئين فلورسنت را از توتيا به اسطوخودوس و توتون منتقل كردند, ولي رنگدانه هاي طبيعي آنها مانع بروز اين ژن شد.
محققان اميدوارند ژن اين رنگدانه در نشان دادن ميزان سلامت گياه به كار رود, به طوري كه تغيير در ميزان نورزايي نمايشگر ميزان نياز گياه به نور و آب باشد


لينك دائم | نشاني الكترونيك |
Comments: Post a Comment

__________________________________________________________________